wallace huo jian hua

Tangren Creates Classic “Chinese Paladin TV Series” With stars such as Hu Ge, Yang Mi, Wallace Huo, Tang Yan and Liu ShiShi starring in Chinese Paladin TV Series, it will be the first series airing on Jiangsu Satellite TV 2010 New Year launch. On the 15th December 2009, producer of the series, Karen Tsoi; Hu Ge, Liu ShiShi

XianJian Fan Club Announcement  Forum Announcement Desk The latest Xian Jian Fan Club updates & news. You can also follow us on Twitter Fairy and Swordsman – Chinesepaladin.org Portal to: Zhao Ling’er and Li Xiao Yao Fanlisting & Fansite (Liu Yifei & Hu Ge) Undying Love Portal to: Xu Changqing & Zi Xuan Fanlisting (Chinese Paladin 3) (Wallace Huo Jian